top of page

ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

03_14072018-joga .jpg

   Životní styl je odlišný pro každého z nás. Každý člověk je jedinečná bytost. Člověk si vytváří takový osobní životní styl, jaký nejlépe vyhovuje jeho požadavkům nebo se o to alespoň snaží.

  

   Mluvíme-li však o zdravém životním stylu a wellness, zcela jistě se všichni shodneme, že by se dal velice jednoduše popsat těmito body:

  • Dostatek pohybu

  • Pravidelná a vyvážená strava

  • Vyhnout se stresu

  • Odpočinek a relax

  • Alkohol jen v přiměřené míře

  • Nekouřit

 

   Neúplná by byla naše cesta, pokud bychom se starali jen o naše tělo. Je nezbytné si uvědomit soulad těla, duše a mysli.  Proto se dnes tak často mluví o meditaci. Zklidnění mysli a vědomé a plné dýchání po celém dni je nesmírně důležité, aniž si to mnozí uvědomují. Neustálé situace, vjemy a myšlenky působící na náš mozek, mají za následek stres a pocit neklidu.

   Zdravý životní styl je něco, co nelze změnit ze dne na den. Je to dlouhodobý proces. Mnozí na něj vědomě či nevědomě přechází v průběhu svého života. K těmto změnám motivuje každého něco jiného. Pro někoho je to už nutnost, vzhledem ke zdravotnímu stavu či různým omezením.

 

    V mnohem nás také ovlivňují lidé, se kterými se setkáme v našem životě.

A proto jste potkali mně. Ráda vás inspiruji, nasměruji a provedu k tomu, co vám nejlépe vyhovuje.

   Řídím se jednoduchým mottem, ve kterém je hlavní myšlenka obsažena:  „Naše tělo, je náš chrám. Proto o něj musíme pečovat, co nejlépe“.

  

   Už uvědomění si tohoto moudra je prvním krokem k nové cestě ke zdravému životnímu stylu.

01_14072018-jogurt_granola-rybiz_web.jpg
bottom of page